Blogg topplista - Superbloggen.se
Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on sep 26, 2012 in Aktiviteter, Intressepolitik, Rapport, Tillgänglighet | 0 comments

Ingenting är omöjligt eller knäppt! Eh, Jo!

oppet hus fritid i centrum

Eh, jo det är så knäppt det kan bli. Göteborg Centrum ger pengar till verksamhet som utestänger ungdomar med rörelsehinder. Helt klart är att det finns ett sunkigt tänkande i Göteborgs kommun när det gäller tillgänglighet. Ungdomssatsningen Fritid i Centrum bjuder in till Öppet hus för att presentera sin verksamhet för ungdomar i ålder 13 år och uppåt. De gör de till en lokal man endast kan nå med trappor.

”Ingenting är omöjligt eller knäppt!” skriver Fritid i Centrum på sin hemsida. Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben tycker att det är fan så knäppt att bokstavligen utestänga alla ungdomar som inte kan gå i trappor. Vi hade tillsammans med UTOPIA och GIL fått inbjudan att mingla och fira i deras lokaler men det får vi göra ute på gatan …..! Tack för detta Göteborg stad Centrum!

På sin hemsida uppger Fritid i Centrum att de har vänner som stöttar dem. Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben anser att dessa vänner borde veta bättre än att stödja verksamhet som inte är tillgänglig. Vännerna som borde veta bättre är bland annat: Göteborgs stadsmuseum, ABF, Världskulturmuseet, Göteborgs kulturnämnd, KulturUngdom, Rum för ung kultur, och Sensus.

Hur tänkte kommunen här? Varför inbegriper ni inte ungdomar med funktionshinder i era satsningar på ungdomar och fritid? Ni snackar alltså bara skit när ni skriver och talar om En stad för Alla och Mångfald (ingen fråga, ett konstaterande). Det bor drygt 56 000 personer i stadsdelen Centrum. Stadsdelsnämndens uppdrag är att företräda alla medborgare i Centrum. Nämnden ska dessutom stärka det demokratiska inflytandet och skapa förutsättningar för ett aktivt medborgarskap. På nämndens sammanträden behandlas frågor som har betydelse för Centrum och de verksamheter nämnden har ansvar för. På oktobermötet beslutar nämnden om budgeten för nästkommande år. Passa på och hör av er till nämnden HÄR! 

På sin hemsida skriver stadsdelen Centrum bland annat om demokrati: ”Demokrati är inte ett politiskt mål som kan uppnås en gång för alla utan en rörelseriktning som måste hållas vid liv. Ett demokratiskt styrelseskick förutsätter att en medborgaranda av ömsesidig respekt och tillit hålls vid liv i familjen, på arbetsplatserna, i förskola och skola, i civilsamhället och naturligtvis också i politiken….  Genom delaktighet ökas möjligheterna att påverka verksamhetens kvalitet. Brukarinflytandet ska därför vara starkt inom alla verksamhetsområden. Ju mer medborgarna upplever att deras deltagande ger inflytande desto större blir sannolikheten att de vill fortsätta delta och ta ett gemensamt ansvar”.

oppet hus fritid i centrumDemokrati berör oss alla och barn och ungdomar måste uppleva demokrati för att förstå och använda sig av den. Vilka signaler ger kommunen till ungdomar med funktionshinder när de stänger dem ute från möjligheten att delta i kommunal verksamhet? Jo, att de inte räknas som medborgare i sin egen stad och vad det gör med självförtroende och självkänsla kan man lätt räkna ut. En skam att Göteborgs kommun agerar på detta sätt år 2012!

Läs mer: Vad skall vi med Synvändan till? och om vad vår ordförande Tobias tycker.

Post a Reply