Blogg topplista - Superbloggen.se
Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Dec 11, 2012 in Genusfrågor, Intressepolitik | 0 comments

Övergrepp på kvinnor med funktionsnedsättning

Dubbelt utsatt foto Anneli Asen

Övergrepp på kvinnor med funktionsnedsättning, det har projektet Dubbelt Utsatt ägnat sig åt att motarbeta och informera om i sex år. Men nu är tyvärr tyvärr projektet till ända och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben deltog på deras slutkonferens Mycket snack & mycket verkstad den 6-7 december på Hotell 11.

I en av workshopparna berättade Karin Torgny om Reda ut häftet. Det är ett häfte uppbyggt av pictogram. Pictogram är ett väl beprövat och fungerande visuellt språk utvecklat för människor med kognitiva svårigheter. Systemet innehåller idag ca 1 700 pictobilder. Pictogram är utformat med hänsyn till de svårigheter som kognitiva störningar kan ge. Därför är pictobilderna svartvita och starkt stiliserade – endast informationsbärande bildelement finns med. Här kan du ladda ner en broschyr där du kan läsa mer om pictogram.

Reda ut häftet skall användas i ett akut skede för att undersöka vad som har hänt en person som har kommunikationssvårigheter och ge personen möjlighet att berätta. För det är inte alltid så lätt att berätta om det våld som man har utsatts för. Ibland kan det behövas ett verktyg och strukturerade frågor för att börja kommunicera. Med hjälp av bilder och enkla frågor kan man börja reda ut vad som har hänt. I länken här kan man läsa mer om detta användbara häfte och ladda ner det. Vill du veta mer om Dubbelt utsatts arbete med Reda ut häftet kan du kontakta Karin här.

Man kan också abonnera på pictogram och på så sätt få tillgång till alla bilder för att själv skapa egna kommunikationssystem för det behöver ju inte bara handla om våld utan precis om vad som helst.

I en av de andra workshopparna talade Anjelica Hammersjö om att Våldet är inte alltid våldsamt. Det kan vara något så ”oskyldigt” som en skål med apelsiner på vardagsrumsbordet. Men om man vet att kvinnan i förhållandet är citrus-allergiker och inte kan vistas i hemmet på flera timmar om mannen skalar en apelsin, så förstår man att det ligger ett latent hot om våld. Det kan vara att någon flytta bort rullstolen från sängen, så att kvinnan inte kan förflytta sig eller möblera om så den gravt synskadade kvinnan inte kan hitta i sitt eget hem. Övergrepp kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och socialt. Per Isdal har en bra definition på våld: ”Våld är varje handling som skadar smärtar, skrämmer eller kränker en person. Det är en handling som får en person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill”.

Är du själv utsatt för våld eller vill ge information om detta till en väninna, så kan du läsa i denna länk med bra information och här har du en välmatad Kunskapsbank där du kan läsa och ladda ner massa material. Tack alla i Dubbelt utsatt! Ni har gjort ett fantastiskt arbete!

Läs vad Monica Armini skriver om konferensen.

Läs mer här i samma ämne: Våld förklarat genom Pictogram, Tre faktorer som ökar risken att utsättas för våld, Barn med funktionsnedsättning misshandlas oftare, Övergrepp på kvinnor med funktionsnedsättning, Sexuella övergrepp inom färdtjänsten och Dubbelt utsatta.

Det finns stunder

Filmen Dubbelt Utsatt är en film om våld mot kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning. Filmen är producerad i samarbete med Grunden Media. Trailer:

Polisens information om våld i nära förhållanden

Post a Reply