Blogg topplista - Superbloggen.se
Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on feb 16, 2013 in Intressepolitik, Tillgänglighet | 0 comments

Varför känns det svårt att påverka?

Viktoria och Astrid

Den undersökning som Humana har gjort, ”Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv”, handlar om hur vi med funktionsnedsättning upplever att vi kan påverka vår egen situation i samhället på olika sätt. Undersökningen visar bland annat att så mycket som 55 % av de nästan tusen personer som tillfrågades anser att de har ganska dåliga eller mycket dåliga möjligheter förutsättningar att påverka de politiska beslut som fattas i den kommun där de bor.

I underlaget för Folkhälsorapporten 2010 ”Framtidens folkhälsa – allas ansvar”, från Folkhälsoinstitutet kan man bland annat läsa att för att känna någon samhörighet med samhället måste vi ha rätten och möjligheten att påverka våra livsvillkor och utvecklingen av samhället vi lever i. Om vi inte har dessa möjligheten eller makten att påverka kan vi känna oss maktlösa, vilket orsakar en negativ spiral. Detta kan också visa sig i de politiska valen. Om man från början mår dåligt, till exempel på grund av att man inte känner att politiker eller andra gör något för att hjälpa till att förbättra till exempel tillgängligheten, så väljer man kanske att inte gå och rösta istället för att faktiskt gå dit och på det sättet göra sin röst hörd och påverka samhället åt det håll man vill.

Hur kan det vara så? Beror det på att vi är vana vid att någon annan gör det åt oss, att vi har svårt att uttrycka oss i sådana här situationer, eller vad beror det på egentligen? Beror det på att vi i vår skolgång inte fått tillräckligt mycket kunskap om hur vi går tillväga och därför inte har rätt verktyg för att kunna påverka? Har man gått på ett RH- gymnasium och upplevt att utbildningen hela tiden baserat sig på den ”svagaste” eleven i klassen och därför inte fått den vägledning man behöver för att kunna föra fram sin åsikt i de politiska frågorna? Ytterligare en förklaring kan vara att vi har försökt många gånger tidigare eller sett och hört om andra som har försökt men misslyckats och därför tänker ”Det är ingen idé att jag försöker, det kommer ändå aldrig att bli någon förändring”.

Som jag skrev i början tror jag att det till stor del beror på att dessa 55 % är vana vid att någon annan gör alla dessa val åt dem. Jag är övertygad om att i många fall finns kunskapen om hur vi ska gå tillväga men att vi inte har gjort det själv tidigare kanske skapar en rädsla för att misslyckas och därför vågar vi inte testa själv. Det finns ju hur många möjligheter som helst att påverka den lokala politiken egentligen.

Vi tror att vi har några lösningar på detta:

  • Man kan bolla sina tankar och idéer med någon man har förtroende för.
  • Du kan lätt hitta kontaktuppgifter till myndigheter och politiker på kommunens hemsida.
  • Ta dig tid och skriv ett mail med dina åsikter.
  • Vi tror att det bästa sättet är att engagera sig i ett politiskt parti eller någon annan organisation som har ett politiskt kontaktnät eller som jobbar för att påverka politiken, som till exempel Unga Rörelsehindrade.

Läs även detta tidigare inlägg.

Post a Reply