Blogg topplista - Superbloggen.se
Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Dec 3, 2014 in Intressepolitik, Levnadsvillkor | 0 comments

Personer med funktionsnedsättning är en vinstmaskin

handikappade jävul

Idag, den 3 december, är det den Internationella funktionshinderdagen! Syftet med dagen är att uppmärksamma hinder och lösningar för inkludering och delaktighet för den betydande del av världens befolkning som har någon typ av funktionsnedsättning. I centrum finns FN:s konvention …. blaha blaha, vackra ord, blaha ….

Däremot konstaterar Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben att: Personer med funktionsnedsättning är en vinstmaskin som smörjer samhället och alla de yrkesgrupper som lever på att vi finns!

  • Den personliga assistansen ger drygt 80 000 personer arbetstillfällen. Den personliga assistansen är en makalöst fantastiskt arbetsmarknadsåtgärd! Av dessa 80 000 är många personer med utländsk bakgrund, många unga människor som här får erfarenhet av arbetsmarknaden och många utan komplett utbildning men som kan göra ett fantastiskt arbete som personlig assistent.
  • Gör butiker tillgängliga och inkomsterna hos affärsidkarna kommer att öka med 120 miljarder kronor. Det är vad Svensk handel uppskattar att köpkraften hos personer med funktionsnedsättningar är. Tar man dessutom med i beräkningen att många anhöriga väljer samma butiker som sina familjemedlemmar blir köpkraften ännu större.
  • Gör kollektivtrafiken tillgänglig och kommunerna kommer att spara stort! En resa med färdtjänst kostar ungefär 14 gånger mer än en resa med kollektivtrafiken. Överföring av resor från färdtjänst till kollektivtrafik ger mycket stora effekter. Merkostnader för ytterligare användning av allmän kollektivtrafik är i stort sett noll. Och tänk på vilka hälso- och klimateffekter det blir om människor väljer kollektivtrafik istället för bilen.

Sedan ger vi arbete till LSS-handläggare, handläggare på Försäkringskassan, handikappkonsulenter, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, färdtjänstadministrationen, färdtjänstchaufförer, hjälpmedelstillverkare, alla dessa assistansbolag, specialpedagoger, hälsopedagoger, musikterapeuter, kuratorer, logopeder, psykologer, ortopeder, boendestödjare, habiliteringspersonal och fan och hans moster!

Länkar

Post a Reply