Blogg topplista - Superbloggen.se
Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on sep 18, 2015 in Intressepolitik, Levnadsvillkor | 0 comments

Mer funkisar i politiken

astrid

I sin rapport ”Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet” har Ann Simmeborn Fleischer kommit fram till att de politiska partierna inte är generellt speciellt intresserade av att få med personer med funktionsnedsättningar på förtroendeuppdrag.

Det är politikerna som styr hur vårt samhälle ska utformas. Därför är det nödvändigt att det finns företrädare med egen erfarenhet av funktionsvariationer på de olika nivåerna i samhället: riks, regionalt och lokalt samt i alla de nämnder och råd som finns i våra kommuner.

Att samhället år 2015 fortfarande har sådana brister när det gäller personer med funktionsvariation beror på att våra frågor inte lyfts och ses som viktiga utan de sköts halvhjärtat med ofta mycket tveksamt resultat, till exempel att få Sverige tillgängligt år 2010 (jo tjena, det vet vi ju hur det gick) eller den ständigt stora arbetslösheten.

En förklaring till att det står till på detta vis är att den politiska aktiviteten hos människor med funktionsvariation inte är tillräckligt hög för att våra frågor ska tas på allvar och få genomslag i politiken. Forskaren Ann Simmeborn Fleischer har i den statliga demokratiutredningen undersökt hur man kan öka den politiska aktiviteten hos personer med funktionsnedsättning. Det kanske allra största problemet är att det finns stora brister i tillgängligheten. Det handlar om allt ifrån trappor och avsaknad av hörslingor till tidsåtgång och utskick av material som behöver läsas in. Ett annat problem är att politiskt aktiva politiker med funktionsnedsättning ofta bara får arbeta med funktionshinderfrågor.

Att engagera sig i andra områden, såsom skola, sjukvård, miljö och försvarsfrågor uppfattas automatiskt som inaktuellt just på grund av att man har en funktionsnedsättning.

Den kanske främsta orsaken till att personer med funktionshinder inte är politiskt aktiva är att de inte får möjligheten att representera att ett politiskt parti vare sig vid valtider men också mellan valen. Man har svårt att få ett politiskt parti att ge en plats. Det måste vara möjligt för alla människor att kunna engagera sig i och kunna driva de frågor som man är intresserad av i det parti man känner sig lockad av. Då gäller det att inte den fysiska tillgängligheten sätter stopp för det eller att bemötandet från partikamraterna är tveksamt eller rent av fientligt.

Länkar

Post a Reply