Blogg topplista - Superbloggen.se
Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on sep 29, 2015 in Intressepolitik, Jävla dumheter helt enkelt, Levnadsvillkor, Utvalda | 0 comments

Vi ska naturligtvis företräda oss själva i DHR …

kafferep som det blir mer av

… allt annat är ju bisarrt så låt inte DHR backa in i framtiden! Mer rättvisefrågor och mindre kafferep!

I inlägget ”Mer funkisar i politiken” visade utredaren på att det finns motstånd av olika slag för personer med funktionsvariation att aktivt engagera sig och få ta plats inom politiken. På så sätt går samhället miste om mycket kunskap och många för oss viktiga frågor lyfts aldrig upp på den politiska agendan.

Motionärerna anser inte att det är viktigt att det är att människor med egen erfarenhet av rörelsehinder som representerar sig själva i sin egen organisation.

Liknande tankar finns det nu inom vår egen organisation DHR (DHR är Unga Rörelsehindrades moderorganisation). I oktober hålls DHRs förbundsmöte och till detta möte har det kommit in ett par motioner som vill begränsa det nuvarande kravet, att det är människor med egen erfarenhet av rörelsehinder som har den främsta och yttersta påverkan inom organisationen. Motionärerna anser inte att det är viktigt att det är att människor med egen erfarenhet av rörelsehinder som representerar sig själva i sin egen organisation.

Det har lämnats in två motioner, nummer 7 och 8, till DHRs Förbundsmöte där motionärer från södra delen av Sverige vill ta bort det nuvarande kravet på att medlemmar med erfarenhet av egna rörelsehinder ska vara i majoritet och ha ett avgörande inflytande i styrelsen och andra beslutande organ. Den andra motionen, från Jämtlands distriktsstyrelse, vill få igenom ett slopat krav på att förbundsordföranden ska ha nedsatt rörelseförmåga. Om motionärerna får som de vill kan DHRs förbund, regioner och avdelningar plötsligt bestå av människor helt utan erfarenhet av vad eget rörelsehinder är och dessa ska alltså driva vår organisation på dess olika nivåer.

Problemet om andra än vi själva med rörelsehinder representerar oss i vår egen organisation, är att trovärdigheten i organisationen försvinner. Det blir ingen tyngd i kraven som ställs på ett tillgängligt samhälle. Ett ytterligare skäl är att våra intressepolitiskafrågor riskerar att inte ens kommer upp på DHRs egen agenda utan de aktiva utan rörelsehinder hellre vill ha sociala aktiviteter. Eller sammanfattat: Det blir skit av det hela!

Just detta vittnar motionerna nummer 24 och 25 om, som av en händelse också är från södra delen av Sverige. Där tar motionären upp om hur avdelningar med ledamöter utan egna rörelsehinder arbetar mot att avdelningen ska engagera sig i funktionshinderfrågor och tar bort hjälpmedel som rörelsehindrade medlemmar i avdelningen är i behov av och vägrar ta upp intressepolitiska frågor på dagordningen. Motionären vittnar om hur han blir nedtystnad när han försöker lyfta intresseplitiska frågor i sin avdelning. Det är just detta som blir resultatet om inte vi själva med rörelsehinder är de som dominerar i organisationen.

Sänd en tydlig signal till DHR Forum Syd, DHR Blekinge län, DHR Region Halland, DHR Jönköpings län, DHR Kalmar län, DHR Kronoberg län, DHR Skåne län och till Jämtlands distriktsstyrelse att deras motioner nummer 7 och 8 ska gå direkt till papperskorgen.

Läs mer om detta

Post a Reply