Blogg topplista - Superbloggen.se
Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Feb 19, 2016 in Intressepolitik, Kollektivtrafik och färdtjänst | 0 comments

Mer om färdtjänsten i Göteborg

alternativ till färdtjänst

Peter Norling som är tillförordnad färdtjänstdirektör besökte DHRGs informationsmötet den 15 februari och berättade om förändringarna i färdtjänstens organisation. Trafiknämnden tog över ansvaret för färdtjänsten från och med den 1 januari 2016. Färdtjänsten kommer bara vara en liten del av Trafikkontoret och Trafiknämnden. Risken att våra frågor kommer att försvinna bland bro-visioner och annan utbyggnad av stan, är stor.

Trafiknämnden har tillsatt ett utskott för färdtjänstfrågor. Utskottet kommer bland annat att ansvara för medborgardialogen om färdtjänstfrågor samt färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor. Alla ledamöter i utskottet med ett undantag har suttit i färdtjänstnämnden och de kommer att vara väl insatta i färdtjänstfrågorna. De fem ledamöterna är:

  • Helene Engholm (v), ordförande i utskottet
  • Birgitta Ling Fransson (l), ledamot
  • Margaretha Broang (m), ledamot
  • Gabriel Lindh (mp), ledamot
  • Karl-Henrik Rosberg (s), ledamot
Utskottet får inte ta ekonomiska beslut eller frågor som är av principiell karaktär och är de inte eniga i en fråga måste den tas upp i Trafiknämnden. Det vill säga ett lalautskott: de sitter och fikar och snackar men har ingen egentlig möjlighet att påverka. 

Peter berättade också om att kvalitén på färdtjänsten i de större städerna har försämrats. Företagen har svårt att rekrytera förare och de sänker kraven de ställer på förarna. När Färdtjänsten ställer högre krav på företagen, kostar det också och det gör att färdtjänsten blir dyrare.

Deltagarna på mötet lyfte viktiga frågor om att resorna är för dyra. 80 kronor kostar en tur och returresa och att man måste kunna få fler resor för att kunna få sitt liv att fungera. Är man förälder måste man till exempel kunna lämna och hämta barn i skolan. Det är frågor som förvaltningen inte bestämma över utan Peter föreslog oss att kontakta politikerna och kräva att de ger Färdtjänsten en större budget. Färdtjänstnämndens ansvar är att hålla budgeten och det är politikerna som vi ska påverka.

Länkar

Lala laaala laaa …