Blogg topplista - Superbloggen.se
Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on mar 2, 2016 in Intressepolitik | 0 comments

En jämställdhetsanalys av levnadsvillkor och delaktighetsmöjligheter – för personer med funktionsnedsättning

spegel

Jörgen Lundälv har skrivit artikeln Lågvattenmärke för jämställdheten i nättidningen Hej Olika.

Myndigheten för delaktighet har i år kommit ut med en helt ny rapport som skrivits med utgångspunkt från regeringens jämställdhetspolitiska mål inom områdena utbildning, arbete/försörjning, hälsa och politiskt inflytande.

Det är en skrämmande läsning men inte förvånande.

Rapporten har titeln ”En jämställdhetsanalys av levnadsvillkor och delaktighetsmöjligheter – för personer med funktionsnedsättning” (2016) och den handlar om en jämställdhetsanalys. I rapporten konstateras på flera områden att kvinnor med funktionsnedsättningar är särskilt utsatta när det handlar om politiskt inflytande och deltagande i samhällslivet.

Bland annat konstateras att ”valdeltagandet var lägre bland kvinnor med en funktionsnedsättning jämfört med övriga kvinnor i befolkningen”.  Färre kvinnor med funktionsnedsättningar är också engagerade i politiska partier genom medlemskap eller aktivt politiskt arbete.

Det finns flera förklaringar till det utanförskap som beskrivits. Myndigheten för delaktighet beskriver flera troliga förklaringar. En sådan förklaring handlar om bristande tillgänglighet (fysisk tillgänglighet) i samhället. Att bli utestängd från offentliga miljöer gör att man helt enkelt inte är intresserad av att ta på sig några uppdrag. Kvinnor har enligt rapporten också mindre grad tillgång till olika sociala stödinsatser som till exempel personlig assistans.

Länkar