Blogg topplista - Superbloggen.se
Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on maj 7, 2017 in Aktiviteter, Genusfrågor, Intressepolitik, Rapport | 0 comments

FQ-träff i väst

se styrkan i din syster

En grupp kvinnor från Västsverige träffades och diskuterade makt, identitet och funktion. Det var FQ – forum, kvinnor, funktionshinder som bjudit in till en träff. Vi hann prata om mycket denna soliga majlördag i Göteborg. Två föreläsare var inbjudna och som gav sin syn just på makt, identitet och funktion: Sofia Karlsson och Anna Bergholtz.

Sofia talade bland annat om normer. Normer gör att samspelet människor emellan fungerar lätt och enkelt i vissa fall men som hindrar och komplicerar tillvaron andra gånger. Människor med synliga funktionsnedsättningar bryter med våra kroppar normen och därför verkar det vara tillåtet att ifrågasätta oss, att ställa frågor till oss som man aldrig annars tänkt tanken att ställa till andra.

Anna talade om hur förväntningarna på små pojkar och små flickor styrde sjukhusavdelningens val av fritidsaktiviteter när hon som liten var inlagd på en avdelning för barnreumatiker. Och hur hon blev behandlad som kvinnlig journalist med en grav synskada i sitt arbetsliv.

sofia snackar normer

En av övningarna vi fick klura på, klura du med:

  • Vilka roller har jag i mitt liv?
  • I vilka roller har jag störst makt?
  • I vilka roller är jag mest bekväm?
  • Vilken roll upplever jag som svårast?

Länkar och lästips