Blogg topplista - Superbloggen.se
Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Sep 5, 2017 in Intressepolitik, Tillgänglighet, Utvalda | 0 comments

Vi var inte ens med på cirkeldiagrammet

bostad 5

Arena Förstalång bjöd in till ett, som lät, intressant möte på temat: ”Funktionsnedsatt – var ska jag då bo”? Mötet skulle belysa hur tillgången till bostäder egentligen ser ut för människor med funktionsnedsättning i Göteborg. Inbjudna att ge en lägesbeskrivning var: Birgitta Thielen som är utvecklingschef på Fastighetskontoret och Linda Wenthe, områdeschef Örgryte-Härlanda. Till paneldebatten deltog också: Johan Lundin, vd White arkitekter i Göteborg, Sofia Jönsson, ombudsman DHRG och Anna Lönn Lundbäck, regionchef Hyresgästföreningen. Moderator var Martin Ärnlöv, intendent på Bräcke diakoni. Observera att ingen ansvarig politiker var närvarande.  Linda från DHRG spelade in mötet, så det kan du se här.

Men mötet blev inte alls vad flertalet av oss i publiken hade förväntat oss. Bostäderna som togs upp var endast grupp- och serviceboende, så kallade Bostäder med särskild service (BmSS) för de som tillhör grupp 1 och 2 i LSS-lagen samt de med socialt betingade problem. Men för oss med rörelsehinder och som är i behov av tillgängliga lägenheter, stod utanför planeringen och vi fick inte ens vara med i cirkeldiagrammen som presenterades gällande planeringen och behov av bostäder.

bostad 3

Den information som berör oss var:

  • Söker du en tillgänglig bostad i Göteborg ställ dig i god tid på Boplats, väntetiden är flera år. Är du student måste du också redan bo i Göteborg för att kunna söka en lägenhet. En kreativ lösning är att skriva sig hos en kompis i Göteborg först och sedan söka lägenhet.
  • På Boplats finns T-märkta lägenheter vilket innebär att de har en grundanpassning. Minimikraven är att bostaden ska ligga i markplan alternativt ha en hiss, ha låga eller inga trösklar och ett rymligt badrum. Men dessa lägenheter är inte på något sätt märkta för oss med våra behov utan kan sökas av alla.
  • Fastighetskontoret har en kö med lägenheter som är anpassade sedan tidigare och kan återanvändas. För att ställa sig i kö på dessa krävs ett läkarintyg från sjukvården. Läs mer i broschyren Bra bostad hur du kan få tillgång till denna kö.
  • Sök KBF, ett kommunalt bostadsbidrag för de som bor i en tillgänglig bostad och har behov av hyresbidrag för sin extra stora lägenhet.

Vi var flera i publiken som ifrågasatte att kommunen inte kunde hjälpa till med förmedling av tillgängliga lägenheter. Men den enda vägen är att använda Boplats. Detta är helt klart en stor svaghet i kommunens service och slår hårt mot oss som har stora behov av ett fysiskt fungerande boende. Ett stort problem är också när man väl fått ett erbjudande genom Boplats så måste man tacka ja inom ett par dagar. Inom dessa dagar måste man få kontakt med sin arbetsterapeut och diskuterat anpassning av lägenheten och få ett klartecken att anpassningen kan göras.

Här poppade en joker upp nämligen moderatorn Martin Ärnlöv, intendent på Bräcke diakoni som uppenbart hade en egen agenda under mötet och såg en möjlighet att utnyttja kommunens behov av BmSS och dåliga överblick över tillgängliga lägenheter. Först vände han sig till Linda Wenthe och försökte sälja in idén att hyra bostäder som Bräcke planerar att bygga på sin ägandes tomt. Problemet för Martin var att staden har ett fyra års perspektiv medans hans planerade bygge har en livslängd på 50 år. Sedan, i absolut sista sekunden av mötet, förde han fram förslaget att idéburna organisationer ska ta över inventeringen och förmedling av tillgängliga bostäder i Göteborg från kommunen och nämner att DHRG kan ta det uppdraget. Vi talar alltså om att kunna överblicka ett par hundra tusen lägenheter. Då jag protesterade ville inte Martin diskutera detta vidare men jag insisterade vilket han uppenbart tyckte var störande för då kallade han mig ”otrevlig”. En mycket egendomlig situation på ett offentligt möte.

Då föreläsningen var slut kom Martin och satte sig på huk vid mig, riktigt nära med ansiktet bara några centimeter från mitt ansikte, en riktig dålig uppvisning i härskarteknik. Nu låter jag ju mig inte skrämmas av en liten man med sur andedräkt utan jag fortsatte att hävda att det är en mycket dålig idé att befria kommunen från bostad 6
deras ansvar och att ens tänka tanken att lägga det på funktionshinderorganisationerna är orealistiskt. Martin förklarade att det hade han egentligen inte menat, utan att DHRG och Unga Rörelsehindrade skulle bara hjälpa till och en annan idéburen organisation skulle ansvara för detta arbete eftersom han ansåg att kommunen var väldigt dåliga på sitt arbete, vilken idéburen organisation han tänkte på ville han inte säga. När jag inte håller med honom upprepar han att han tycker att jag är otrevlig, fortfarande sittande mycket mycket nära mig. Martin gör verkligen ett försök till att missbruka den makt han tror att han har. Om denna anda är kännetecknande för Bräcke Diakonis verksamhet ifrågasätter jag om någon inom kommun och funktionshinderrörelse ska samarbeta med dem.

Ansvaret för att ha kontroll över vilka tillgängliga bostäder det finns ska ligga på kommunen som ska garantera rättssäkerhet och kontinuitet i samhällsfrågor som denna. Dessutom är det en majoritet av kommunala bostäder som ska förmedlas. Kommunen har en naturlig pondus och auktoritet som inte idéburna organisationer har, så möjligheten att få med privata värdar i samarbetet är betydligt större för kommunen än för en idéburen organisation. Att lägga ut ansvaret på idéburna organisationer istället för kommunen när det gäller registrering och förmedling av tillgängliga bostäder fungerar inte därför att man blir beroende av den ideologin som den organisationen har och det är att åsidosätta demokratin. Görs det till exempel i projektform försvinner kunskapen när projektet avslutas även målsättningen är att det ska fungera efter projektets slut. Vi som är i behov av tillgängliga bostäder ska inte behöva famla i blindo eller behöva bli beroende av en icketransparant idéburen organisation som är sig själv närmast. Martin har uttalat i Svenskt näringsliv att han vill ha ”tillgång till utvecklingskapital och investeringskapital, och det borde bli lättare för politiker och tjänstemän att välja en idéburen aktör”. Här får kommunen istället skärpa till sig och utföra det arbetet som vi kan förvänta oss som skattebetalare.

Länkar