Blogg topplista - Superbloggen.se
Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Sep 13, 2017 in Aktiviteter, Kommande | 0 comments

Temakväll: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

inte utan oss

Kom och diskutera och lämna dina åsikter på DHRGs Öppna Göteborg möte på onsdag den 20 september klockan: 17.00 – 20.00 i lokal: Karl-Johan, Dalheimers hus. Meddela att du kommer att delta senast den 18/9 på telefon: 704 60 50 eller mejla: jonas.andersson@dhr.se.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter innefattar rätten för alla människor att fritt från förtryck, diskriminering och våld själva få bestämma över sin kropp, sin sexualitet och sin reproduktion. Det handlar om information, rådgivning om och tillgång till preventivmedel och säkra metoder för familjeplanering och till säker graviditets-, förlossnings- och spädbarnsvård. Det handlar också om att betrakta sexualitet utifrån dess livskvalitetshöjande funktioner, om alla människors lika möjlighet till att få bejaka sin sexualitet och att få säkra och njutbara sexuella erfarenheter. Detta ska gälla för alla människor oberoende av kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder, könsidentitet, eller sexuell läggning, genom hela livet.

mammapappalamDetta möte kan ses som ett uppföljningsmöte av tidigare workshop som skulle behandla Göteborgs stads verksamheter som berör människors sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Det är jätteviktigt att du som själv har en funktionsnedsättning deltar annars tar kommun-tanterna helt över och berättar för dig hur och om du vill ligga och allt som rör sexuella rättigheter och reproduktion och hälsa det vill säga ett jättestort område!

De frågor som ska besvaras är:

  • Vilka behov finns hos de som verksamheterna riktar sig mot?
  • Vilka behov finns inom verksamheterna?

Arbetet kommer att ligga till grund för att ta fram en plan för Göteborgs stads arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Ellen Aspman som ansvarar för detta delprojekt kommer vara närvarande under kvällen.

Länkar