Blogg topplista - Superbloggen.se
Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Okt 1, 2017 in Intressepolitik, Levnadsvillkor | 0 comments

Efterlysning av erfarenheter …

penpower

Erfarenheter och upplevelser av ojämlikhet på grund av funktionsnedsättning

Lever du i Göteborg? Har du en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning? Vill du dela med dig av dina upplevelser av ojämlikhet? Eller har du idéer om hur staden kan bli mer jämlik?

HSO Göteborg driver ett projekt om jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Projektet heter ”Funktionsrätt i en jämlik stad”. I projektet vill HSO Göteborg samla kunskap om hur ojämlikheten ser ut för personer med funktionsnedsättning i Göteborg. Därför efterlyser vi nu personer som vill berätta om sina erfarenheter. Det kan vara korta eller långa berättelser, skriftliga eller muntliga. Har du frågor? Kontakta Pia Emanuelsson, projektledare och ombudsman, HSO Göteborg. pia.emanuelsson@gbg.hso.se, 031-24 03 31.

Du som vill skicka in en berättelse till projektet är garanterad anonymitet. Din identitet kommer inte att bli offentlig i någon del av arbetet. Du kan välja mellan flera olika sätt att bidra med din berättelse: 

Exempel på frågor som du kan besvara:

 • Har du/ditt barn stött på problem i förskolan som har med funktionshinder att göra?
 • Har du/ditt barn stött på problem i skolan som har med funktionshinder att göra?
 • Har du erfarenhet av kränkande eller nedsättande bemötande från exempelvis skola, socialtjänst, hemtjänst eller andra kommunala verksamheter på grund av din funktionsnedsättning?
 • Har du varit utsatt för kränkningar eller hot i offentlig miljö på grund av din funktionsnedsättning?
 • Har du stött på problem i en arbetssituation som har med funktionshinder att göra?
 • Har bristande tillgänglighet i staden hindrat din delaktighet i något sammanhang?
 • Har du stött på problem gällande din boendesituation som har med funktionshinder att göra?
 • Har du stött på problem gällande kollektivtrafik eller färdtjänst som har med funktionshinder att göra?
 • Har du stött på problem inom kultur, nöje, fritid eller idrott som har med funktionshinder att göra?

Mer information till dig som vill bidra:

Du som vill bidra med en berättelse är som sagt garanterad anonymitet. När vi tar emot en skriftlig berättelse kommer den att göras anonym så att den som berättar inte går att identifiera. Projektet samlar in berättelser och gör intervjuer under oktober-december 2017. Efter det kommer vi att analysera all information som kommit in och sammanställa den i en skriftlig rapport. Den som blir intervjuad i projektet kommer att få ta del av sin intervju och lämna synpunkter på den. Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och du har alltid rätt att avbryta din medverkan.

Mer information om projektet:

Projektet Funktionsrätt i en jämlik stad drivs av HSO Göteborg under perioden april 2017 till april 2018. Projektets mål är att presentera en rapport om livsvillkor för personer med funktionsnedsättning i Göteborg. Rapporten ska baseras på insamlade berättelser av personer med funktionsnedsättning. Projektet utgår ifrån de fokusområden som Göteborgs Stad arbetar med i sitt jämlikhetsarbete, men utifrån ett funktionshinderperspektiv:

 • Små barns livssituation
 • Skolan
 • Arbete och sysselsättning
 • Livsmiljöer i staden (till exempel stadens utformning av byggnader, gator, torg, mötesplatser och parker, bostäder och bostadsområden, transporter, kultur, nöjen och fritid).
 • Demokrati, tillit och delaktighet (till exempel självbestämmande, inflytande över sitt eget liv, tillgänglighet, social välfärd, individuellt stöd, rättssäkerhet och trygghet).

Projektet finansieras med medel från Social resursnämnd. Projektets styrgrupp består av Kerstin Arohlén, vice ordförande HSO styrelse, Ingrid Flodhammar, ledamot HSO styrelse och Ippsepp Meyer, kanslichef HSO. Projektledare är Pia Emanuelsson, som också är ombudsman på HSO Göteborg.