Blogg topplista - Superbloggen.se
Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Okt 22, 2017 in Intressepolitik | 0 comments

Unga Rörelsehindrades Förbundsmöte

 motion till förbundsmöte

Förbundet Unga Rörelsehindrades håller sitt förbundsmöte första helgen i november. Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben anser att det är dags för Förbundet Unga Rörelsehindrade att skärpa tonen igen och vässa i de intressepolitiska frågorna. Tyvärr är det lätt att luta sig tillbaka när samhället är …. så där lagom för oss med rörelsehinder om vi har mycket låga krav på livet. Därför har Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben skrivit denna motion till förbundsmötet.

Tyvärr vill Förbundsstyrelsen avslå motionen och det tycker vi naturligtvis är väldigt egendomligt, för vem vill vara mesig och beige när man kan vara radikal och vass?

Låt Förbundet Unga Rörelsehindrade förbli Sveriges vassaste ungdomsförbund

Förbundet Unga Rörelsehindrade har under 30 år varit Sveriges ledande ungdomsför­bund när det gäller intressepolitiska frågor för barn, ungdomar och unga vuxna med rörelsehinder. Förbundet har alltid tagit stark ställning mot osolidaritet i samhället och det ska Unga Rörelsehindrade fortsätta med och krossa funkofobin i samhället.

Människor med rörelsehinder ska ha samma möjligheter, rättighet och skyldigheter som alla andra. skriva motionerDetta innebär bland annat att tillgänglighet och användbarhet ska upp­fylla alla delar av samhället, att den personliga assistansen måste bevaras, hemtjänst måste kunna anpassas till aktiva personer, ledsagning och andra liknande funktioner måste vara anpassad för och fungera även för unga aktiva personer. Människor med funktionsnedsättningar ska aldrig behöva förlita sig på välgörenhet. Vi ska kunna gå i skolan som alla andra elever utan särlösningar så att samhället inte ska slippa undan ansvaret för bra skolgång för våra elever. Vi ska inte utestängas från arbetsmarknaden. Vi ska ha tillgång till kostnadsfria hjälpmedel där behovet ska styra inklusive fritids­hjälpmedel och sexhjälpmedel. Vi ska inte behöva känna någon rädsla över att inte få den vård vi behöver på grund av att normen är att ett liv i en funktionsnedsatt kropp inte är värd att levas eller att foster ska sorteras bort på grund av skador eller sjukdo­mar.

Låt vårt förbund fortsätta in i framtiden som ett modernt och vasst förbund som värnar om allas rätt att få leva och göra det fullvärdigt och med livskvalitet.

Därför föreslår vi att:

  • Förbundet Unga Rörelsehindrade skärper sin ton i sina intressepolitiska frågor.
  • Förbundet Unga Rörelsehindrade är tydliga i sina ställningstagande och varför Förbundet tar den ställning som det gör så att bakgrunden är helt klar för alla som är engagerade i Förbundet Unga Rörelsehindrade.