Blogg topplista - Superbloggen.se
Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Okt 23, 2017 in Intressepolitik, Levnadsvillkor | 0 comments

Unga Rörelsehindrades förbundsmöte, om välgörenhet

valgorenhets skylt

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben lämnar in en motion om välgörenhet till Unga Rörelsehindrades förbundsmöte. Förbundet Unga Rörelsehindrades kraftfulla avstånd mot välgörenhet har slaknat rejält under de senaste åren. I målprogrammet nämns bara i förbigående om välgörenhet. För att toppa nu i sommar med att FS och förbundskansliet inte inser problematiken och konsekvenserna när de ser genom fingrarna när en anställd opinionsbildare går ut och bokstavligen tigger pengar till en fest för funktionsnedsatta. Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben undrar:

Har ni tappat det totalt på förbundsnivå? 

Det är viktigt att Förbundet Unga Rörelsehindrade kraftfullt markerar mot välgörenhet och tydligt tar upp den strukturella problematiken runt välgörenhet i målprogrammet. Men nedan motion vill FS avslå men Göteborgsklubben hoppas verkligen att delegaterna på förbundsmötet inser allvaret i att Förbundet Unga Rörelsehindrade släpper välgörenhetsnissarna lösa.

Angående välgörenhet i Förbundet Unga Rörelsehindrades målprogram

Förbundet Unga Rörelsehindrade har varit Sveriges ledande ungdomsförbund när det gäller intressepolitiska frågor. Förbundet har tidigare tagit stark ställning mot välgörenhet men nu verkar motståndet ha slaknat.

Historiskt sett har människor med funktionsnedsättningar varit utlämnade till anhöriga eller välgörenhet från goda människor, kyrkan och hjälporganisationer för att få den hjälp de var i behov av. För sitt boende, hjälpmedel, utbildning, möjlighet att förflytta sig i närområdet var de beroende av insamlingar i olika form eller av privata initiativ då kommunen och staten inte stod för detta.

TiggeriHistorien upprepa sig nu i modern tid. Många mister många sin assistans eller har ingen chans att få denna insats. Lösningen på människors behov av service är att bo hemma hos föräldrar eller på gruppboende. Ledsagning erbjuds inte av alla kommuner utan erbjuds av så kallat privata goda krafter. Det tas allt oftare ut avgifter på hjälpmedel eller för service av dessa och vi ser i sociala medier att människor tigger pengar till att bekosta hjälpmedel. Pro­gram som ”Sofias änglar” anpassar bostäder. Färdtjänsten är ofta mycket dyr och det kan skapa utrymme för privata initiativ att erbjuda resor till de som inte har råd. Insamlingar görs för att trösta de elever som uteslutits från skolans gemenskap istället för att slå mot de orätt­färdiga strukturerna.

Utvecklingen går mot att samhället överför allt mer ansvar för verksamheter, som för många av oss är nödvändiga för att vi ska få goda levnadsvillkor, till frivilligorganisationer. Det ut­gör ett hot mot våra möjligheter att själva bestämma över nödvändig service och att accep­tansen ökar bland skattebetalare för denna ansvarsöverföring. Istället för att samhället, med gemensam skattebaserad finansiering, ska ta ansvaret så att personer med funktionsnedsätt­ning får möjligheter att leva som andra utan att hamna i skuldkänslor och tacksamhetskrav. Folk i allmänhet kommer att vilseledas genom att skänka och blunda för det som egentligen krävs för att skapa delaktighet och jämlikhet. Det som krävs är ett förändrat synsätt som bygger på solidaritet grundad på insikt. Det är förnedrande att vara utelämnad och beroende av andras välvilja och välgörenheten blir ett verktyg, ett maktmedel som upprätthåller en obalans mellan människor i samhället och ett inbyggt latent hot att gåvorna ska upphöra.

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben vill att Förbundet Unga Rörelsehindrade ska fort­sätta kämpa för att människor med funktionshinder ska bli sedda som fullvärdiga medbor­gare utan att vara beroende av välgörenhet.

Därför föreslår vi att:

  • åter lägga in texten i målprogramet ”Förbundet Unga Rörelsehindrade är mot välgörenhet för att själva grunden för all välgörenhet är att det råder en ojäm­lik relation mellan givare och mottagare. Allt stöd sker på givarens villkor och mottagaren förväntas vara tacksam. Samt att tydligt uttrycka varför förbundet tar denna ställning baserat på ovan text.