Blogg topplista - Superbloggen.se
Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Okt 24, 2017 in Intressepolitik, Levnadsvillkor | 0 comments

Motion om eutanasi och fosterdiagnostik

foster

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben vill genom sin motion om eutanasi och fosterdiagnostik, få Förbundet Unga Rörelsehindrade att se seriöst på frågorna om livets värde. FS vill avslå vår motion och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben tycker naturligtvis att det är en farlig väg att gå.

Vi är oroade att Förbundet Unga Rörelsehindrade sedan några år glider i frågan livets okränkbarhet. I samhällsdebatten har man en noll-vision när det gäller suicid när det gäller befolkningen i stort men den verkar inte gälla för personer med funktionsnedsättning, där suicid är en utväg som är fattbar. I en organisation som vår måste dessa frågor få ta plats eftersom vårt mänskliga värde inte alltid är självklart.

Angående etiska ställningstagande i Förbundet Unga Rörelsehindrades målprogram

Förbundet Unga Rörelsehindrade har varit Sveriges ledande ungdomsförbund när det gäller intressepolitiska frågor för barn, ungdomar och unga vuxna med rörelsehinder. Förbundet har stark tagit stark ställning i etiska frågor när det gäller fosterdiagnostik och eutanasi.

Dödshjälp, läkare med sprutaDet uppstår ständigt populistiska debatter i media om ”rätten till sin egen död” och en stor risk finns att unga starka friska människors värderingar får styra argumentationen och att dödshjälps-förespråkarna vinner mark. Granskar man motiven är det ofta strikt ekonomiska motiv snarare än humanistiska som är grunden i deras ställningstagande för dödshjälp och detta är en mycket farlig utveckling. Risk finns att eutanasi även blir lagligt i Sverige.  Detta vill Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben att Förbundet ska fortsätta för att motverka.

Det är också skrämmande och stötande att samhället som annars på alla sätt vill motverka att människor begår suicid, är så förstående när människor med funktionsnedsättning uttalar att de inte orkar med att leva. Människor behöver hjälp att leva inte hjälp med att dö.

Likadant ifrågasätts livets början och uppfyller fostret inte alla krav på att vara perfekt förutsätts det att föräldrarna väljer abort istället för att föda ett barn med särskilda behov. Gentest kan göras redan på befruktningsstadiet genom preimplantatorisk genetisk diagnostik i samband med provrörsbefruktning och där endast perfekta ägg tas om hand. På sikt kommer detta att innebära att endast fullt fungerande kroppar är accepterade i vårt samhälle. Blivande föräldrar ska ges information om att deras barn kan leva ett bra liv även om de föds med en normbrytande funktion. Däremot värnar vi om aborträtten och det egna valet att bli förälder eller ej.

Om man har möjlighet att välja en viss minimifunktion i livets början och att denna av någon anledning sänks under livets gång och om det har blivit lagligt med dödshjälp kommer frågan att bli om det är rimligt att denna person tar upp vårdresurser. Värderingar i livets början och under livets gång hänger ihop med det värde vi sätter på livet och därför är det viktigt att dödshjälp inte är tillåtet i Sverige.

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben vill skärpa texten i målprogrammet när det gäller de etiska frågorna rörande selektiv abort och eutanasi. Det ska tydligt framkomma i texten att li­vets värde är okränkbart i både livets början, under livet och vid livets slutskede och att en människas värde inte kan mä­tas i intelligens, eller om hon kan gå, höra eller se. Varje människa är unik och människovär­det kan inte graderas.

Därför föreslår vi att:

  • texten i målprogrammet skärps när det gäller selektiv abort och att det tydligt framkommer att alla barn har rätt att födas oavsett skada eller sjukdom.
  • texten i målprogrammet skärps när det gäller eutanasi och att Förbundet är mycket tydlig med att vi är motståndare till dödshjälp.
  • texten i målprogrammet byggs på motionens text.