Blogg topplista - Superbloggen.se
Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Okt 25, 2017 in Intressepolitik | 0 comments

Att gå på tvärs med Förbundets ideologi

Head in Hands

Under året när Förbundet Unga Rörelsehindrade firar 30 år som ett starkt intressepolitiskt ungdomsförbund, går en anställd opinionsbildare hos Förbundet Unga Rörelsehindrade bokstavligen ut och skramlar med en insamlingsbössa för att samla ihop pengar till en fest för ungdomar med funktionsnedsättning: Projekt Prom*. Välgörenhet de luxe!  Allt med ordförande, FS och generalsekreterarens goda minne. Om det från början varit klargjort för organisations anställda och förtroendevalda vad som är organisations grundvärderingar och hur förbundet ställer sig i sina intressefrågor hade inte denna situation behövt uppstå, det är det som Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubbens motion nedan handlar om.

Spelar en sådan aktivitet någon roll? Den sker ju på fritiden? Tanken är kanske god? Man vill inte såra en kompis genom att berätta att hon gör fel?

Inom arbetsrätten är lojalitetsplikten mot arbetsgivaren väldigt stark och gäller i alla anställningsavtal, inskrivet eller inte. Det är en grundläggande regel att arbetstagaren inte får skada sin arbetsgivare, ekonomin eller varumärket. Det spelar ingen roll om det sker medvetet eller omedvetet. Lojaliteten mot arbetsgivaren gäller 365 dagar per år, arbetstid som fritid. Men det krävs förstås att arbetsgivaren reagerar och inser att handlingen skadar varumärket.

 fattar inget gör inget

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubbens motion till förbundsmötet:

Angående lojalitet gentemot arbetsgivaren för förtroendevalda och anställda

Det är mycket viktigt att en organisations anställda och förtroendevalda är införstådda och uppdaterade vad som gäller sin organisations grundvärderingar och hur förbundet ställer sig i sina intressefrågor. Detta för att veta att man valt att engagera sig i och tagit anställning i en organisation vars värderingar man delar. Så att förtroendevalda och anställda inte riskerar att hamna i en intressekonflikt med arbetsgivarens värderingar. Detta ska gälla under arbetstid och under fritid så länge man är engagerad eller anställd inom organisationen för att undvika sammanblandning av rollerna. Detta ska gälla på förbundsnivå och regionnivå.

Förbundet och regionerna ska göra klart för sina förtroendevalda och anställda att det ses som illojal verksamhet riktad mot arbetsgivaren, det vill säga Unga Rörelsehindrade, att vara engagerad i eller ta ställning i verksamhet som står i strid med förbundets grundideologi under arbetstid eller på fritiden. Detta för att undvika att tilltron till Förbundet Unga Rörelsehindrade ska undermineras och försvåra eller rent av att omintetgöra Unga Rörelsehindrades fortsatta intressepolitiska arbete. Sådan verksamhet ska anses som sabotage mot Förbundet Unga Rörelsehindrade.

Därför föreslår vi att:

  • Förbundet och regionerna gör klart för sina förtroendevalda och anställda att det ses som illojal verksamhet riktad mot Unga Rörelsehindrade att vara engagerad i eller ta ställning i verksamhet som står i strid med förbundets grundideologi under arbetstid eller på fritiden.

Läs också Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubbens motion till förbundsmötet angående välgörenhet.

* Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben anser att Projekt Prom allvarligt skadar Förbundet Unga Rörelsehindrades trovärdighet och förstör möjligheten för organisationen att ses som en seriös aktör i funkisrörelsen. Projekt Prom nuddar vid ett allvarligt systemfel i skolor men lösningen är inte att anordna en fest för de elever som missat studentbalen med hjälp av hoptiggda pengar.