Blogg topplista - Superbloggen.se
Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Okt 26, 2017 in Intressepolitik | 0 comments

Det pedagogiska problemet

Gheorghe Mogildea

Det är mycket viktigt att en organisations anställda, förtroendevalda och dess medlemmar är införstådda och uppdaterade vad som gäller sin organisations ideologi. Detta för att veta att man valt att bli medlem i en organisation vars värderingar man delar. Likaså förväntas det av en anställd, att stå bakom Unga Rörelsehindrades ideologi och arbeta utifrån denna.

Detta borde vara självklart men är uppenbart inte det när både anställda och förtroendevalda slirar på de ideologiska grundstenarna. Därför behövs de utbildning i Förbundet Unga Rörelsehindrades ideologi och förutsättningarna för att skapa ett engagerat samtal om våra frågor.

Det behövs också en insikt till varför det är så viktigt att funkisrörelsen finns och ständigt arbetar för sockerconnyvåra rättigheter och inte minst att vi inte ska förlora det vi har kämpat oss till att få.  Det är det pedagogiska problemet och löser vi det får vi mer engagerade medlemmar och att fler personer ansluter sig till Förbundet Unga Rörelsehindrade. Därför har Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben skrivit nedan motion till förbundsmötet:

Angående återkommande utbildning i Förbundet Unga Rörelsehindrades ideologi och mål­program för förtroendevalda, medlemmar och anställda

Det är mycket viktigt att en organisations anställda, förtroendevalda och dess medlemmar är införstådda och uppdaterade vad som gäller sin organisations ideologi. Detta för att veta att man valt att bli medlem i en organisation vars värderingar man delar. Likaså förväntas det av en anställd, att stå bakom Unga Rörelsehindrades ideologi och arbeta utifrån denna.

Därför anser Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben att Förbundet Unga Rörelsehind­rade en gång per år ska erbjuda sina medlemmar en genomgång av målprogrammet och hur intressefrågorna ska drivas samt en bakgrund till varför förbundet har tagit den ställning som vi har i dessa frågor. Det kan vara i form av ett medlemsläger, en interaktiv utbild­ning på nätet eller en annan alternativ utbildning. Huvudsaken är att förbundets ideo­logi och ställningstagande i de olika intressefrågorna ska vara klar för alla.

För de förtroendevalda och de anställda på förbundet ska en genomgång av Förbundets intressefrågor vara obligatorisk och mer djupgående så att inga oklarheter uppstår när det gäller agerande i frågor som Förbundet Unga Rörelsehindrade står för.

Det är önskvärt att även regionerna anordnar en medlemsträff eller likvärdig aktivitet per år där intressefrågorna gås igenom och där förtroendevalda, medlemmar och an­ställda blir väl insatta i Förbundet Unga Rörelsehindrades intressepolitik. För de förtro­endevalda och de anställda i regionerna ska en genomgång av intressefrågorna vara obligatorisk och mer djupgående så att inga oklarheter uppstår när det gäller agerande i frågor som Förbundet Unga Rörelsehindrade står för.

Därför föreslår vi att:

  • Förbundet Unga Rörelsehindrade anordnar en utbildning per år i lämplig form, för sina medlemmar.
  • För de förtroendevalda och de anställda ska en genomgång av Förbun­dets intressefrågor vara obligatorisk och mer djupgående.
  • Regionerna uppmuntras och uppmanas att anordna en regional utbildning per år i lämplig form medlemmar eller erbjuda dem att delta i förbundsaktiviteten. För de förtroendevalda och anställda ska en regional utbildning genomföras.