Blogg topplista - Superbloggen.se
Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Nov 1, 2017 in Intressepolitik, Utvalda | 0 comments

Svar till FS på deras svar på Göteborgsklubbens motioner

fuck-funkofobi

Nu är det snart förbundsmöte för Unga Rörelsehindrade och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubbens har de senaste dagarna presenterat sina motioner. Förbundsstyrelsen har kommenterat dessa motioner, läs vad FS skriver genom denna länk. Här är Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben svar på detta svar och vi fortsätter att fundera över varför Förbundet Unga Rörelsehindrades förbundsstyrelse lägger så stor kraft på att vara bleka och otydliga i sin ideologi.

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubbens styrelse* korta svar är:

Gör om, gör rätt!

 

Det lite mer utförliga svaret är:

Med tanke på att Förbundet Unga Rörelsehindrades målprogram ska läsas av: blivande medlemmar, medlemmar, våra revisorer, bidragsgivare, politiker, tjänstemän och media är det oerhört viktigt att det tydligt speglar förbundets ideologi, är logiskt och språkligt korrekt. Målprogrammet kan även efter FS:s justeringar snarare få läsarna att ifrågasätta vår verksamhet istället för att stödja den. Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben anser att ett riktigt bra målprogram är en så viktig fråga att vi föreslår att utlysa ett extra förbundsmöte där beslut tas gällande målprogrammet att:

– FS lägger tid på att utforma ett ideologiskt genomarbetat målprogram.

– FS tar hjälp av en professionell skribent för arbeta om disposition och text så att Förbundet Unga Rörelsehindrade har ett målprogram som organisationen kan vara stolt över att visa upp.

FS väljer att utesluta många viktiga rättvisefrågor i målprogrammet. Det nämns till exempel inget om privatekonomi som kan vara katastrofal för de av våra medlemmar som inte har ett arbete. Inget om sex, samlevnad och familjefrågor, inget om hjälpmedel som är en komplicerad fråga och heller inget om habilitering/rehabilitering. Inget tas upp om att hälsosituationen för vår målgrupp är betydligt sämre än övriga medborgare och om friskvård och den viktiga fritiden. Var finns ställningstaganden om färdtjänst och kollektivtrafik och om att boendesituationen för vår målgrupp blir allt svårare att lösa. Det är också viktigt att även ta upp om HBTQ-frågorna som berör många i vår grupp.

förbundsstyrelsenUnga Rörelsehindrade Göteborgsklubben anser att FS glider i sitt ställningstagande när det gäller riksgymnasier och sin syn på välgörenhet. Detta görs utan en debatt med medlemmarna, genom att mildra sin syn på dessa frågor i målprogrammet. Detta gör oss betänksamma och vi undrar varför? Är det en medveten handling är det mycket allvarligt och är det av rent oförstånd är det ännu värre.

När det gäller välgörenhet tas denna fråga upp på en och en halv rad i målprogrammet: ”ingen människa ska vara tvungen att vända sig till välgörenhet för att få sina individuella behov tillgodosedda, till exempel hjälpmedel och serviceinsatser”. En mening som säger väldigt lite och som saknar en djupare analys av vad välgörenhet gör med människor. I målprogrammet ska det framgå tydligt att Förbundet Unga Rörelsehindrade är emot välgörenhet och varför. Det är viktigt att synliggöra maktstrukturerna när det gäller givande och mottagande och att lyfta att välgörenhet spär på fördomar. Även här glider FS i sina åsikter utan att tydligt förklarat sin förändring i åsikt för sina medlemmar.

 Detta görs utan en debatt med medlemmarna, genom att mildra sin syn på dessa frågor i målprogrammet. Detta gör oss betänksamma och vi undrar varför? Är det en medveten handling är det mycket allvarligt och är det av rent oförstånd är det ännu värre. 

Det som nämns gällande Förbundet Unga Rörelsehindrades syn på riksgymnasierna är att FS har ändrat sin ståndpunkt från att ”avskaffa den särlösning som riksgymnasierna innebär” till att de ”bör avskaffas”. Varför denna ändring i åsikt och när har detta diskuterats? När det gäller ställningstagandet gällande fosterdiagnostik och eutanasi hänvisar Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben till sin motion om eutanasi och fosterdiagnostik.  

Då målprogrammet i det utförande som FS föreslår, innehåller så mycket glidningar i texten, språkliga underligheter väljer vi att inte i detta inlägg ta upp om dessa utan det lägger vi fram på Förbundsmötet. Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben hoppas att förbundsstyrelsen är så smarta som ni skriver att ni är och inser att ett målprogram i detta skick som ni föreslår inte går att visa upp utan måste omarbetas helt för att kunna tas på allvar.

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubbens styrelse*

*Jennie Svensson har reserverat sig.