Blogg topplista - Superbloggen.se
Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on mar 19, 2018 in Aktiviteter, Styrelsen, Utvalda | 0 comments

Göteborgsklubbens årsmöte 2018

hela högen crip camp

Kallelse till årsmöte för Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben onsdag den 25 april på Dalheimers hus. Kom med när vi väljer styrelse och går igenom vad som hänt förra året och tittar på vad vi skall göra nu i år. Vill du ha årsmöteshandlingarna, kontakta kansliet på telefon: 031-13 33 95 eller mejla: urg@telia.com. Mer information om mötet kommer.

Styrelsen behöver ett par nya ledamöter. Är du yngre än 32 år och intresserad av att vara med och skapa en superbra verksamhet för Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben, hör av dig till urg@telia.com. Du kan föreslå dig själv eller en kompis (som såklart måste veta och tackat ja till att bli föreslagen).

Klicka här och bli medlem i Unga Rörelsehindrade!

Du som medlem kan lämna in motioner/förslag till årsmötet senast tre veckor innan mötet. Det vill säga senast den 4 april skall du ha skickat eller mejlat in din motion till styrelsen på urg@telia.com.

Några tips när du skriver en motion

  • Tala om vem motionen är ställd till och när den ska behandlas.
  • Ange gärna kort i rubriken vad förslaget går ut på.
  • Berätta om bakgrunden och vilka motiv du har till ditt förslag.
  • Presentera förslaget och visa vad det går ut på. Använd enkla ord.
  • Yrka på vad du vill. Det går ut på att man formulerar sig i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren vill.
  • Har du flera förslag, dela upp dem i flera att-satser.
  • Motionen måste undertecknas av förslagsställaren själv. Namnförtydligande är också viktigt. Det är bara medlemmar i föreningen som har rätt att motionera till årsmötet.
  • Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion för varje förslag. Motionen behöver inte skrivas på dator.
  • Lämna motionen till styrelsen senast tre veckor innan årsmötet.