Blogg topplista - Superbloggen.se
Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Mar 19, 2018 in Genusfrågor, Intressepolitik, Utvalda | 0 comments

Attityder gör att en våldsutsatt grupp missas

händer

Åsa Strahlemo skriver i Dagens samhälle debatt:

Personer med funktionsnedsättning är betydligt mer utsatta för våld eller hot om våld än befolkningen i övrigt. I synnerhet gäller det våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Siffran skrämmer – det är nästan dubbelt så många kvinnor med funktionsnedsättning i åldern 16–29 år som uppger att de blivit utsatta för våld eller hot om våld, jämfört med kvinnor som inte har en funktionsnedsättning i samma åldersgrupp.

Varför är det så här? En förklaring handlar om samhällets attityder. Personer med funktionsnedsättning identifieras främst med sin funktionsnedsättning. De har inget kön, ingen etnicitet, är utan sexualitet och klasstillhörighet. I konsekvens med det finns inte våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Vill du bli medlem, klicka här!